Our Lecturers

Mr. Abaya sri Nannyakara

Mr. Abaya sri Nannyakara

LECTURER - MEDIA

Mr. Aruna Rajanayaka

Mr. Aruna Rajanayaka

IT LECTURE YEAR JOINED SEPALA - 2017

Mr. Buddhika

Mr. Buddhika

GUEST LECTURER - CHEMISTRY YEAR JOINED SEPALA - 2017

Mr. Buddika Ranathunga

Mr. Buddika Ranathunga

LECTURE - CHEMISTRY

Mr. Chanadara Samarkoon

Mr. Chanadara Samarkoon

LECTURE - CHEMISTRY

Mr. Chanaka

Mr. Chanaka

LECTURER - SINHALA

Mr. Charitha Nagasinghe

Mr. Charitha Nagasinghe

LECTURER - SCIENCE TECH

Mr. Dayan Abeysinghe

Mr. Dayan Abeysinghe

LECTURER - COMBINED MATHS

Mr. Hrabie Kahandagama

Mr. Hrabie Kahandagama

LECTURER - ECON

Mr. Jagath Rathanayaka

Mr. Jagath Rathanayaka

LECTURER - CHEMISTRY

Mr. Jayantha

Mr. Jayantha

LECTURER - HISTORY

Mr. Jayantha Kapugamage

Mr. Jayantha Kapugamage

LECTURER - ART

Mr. K.C Jayarathna

Mr. K.C Jayarathna

LECTURER - PHYSICS

Mr. Mohan Pathmakumara

Mr. Mohan Pathmakumara

LECTURER - HISTORY

Mr. Pradeep Rathnayaka

Mr. Pradeep Rathnayaka

LECTURER - SCIENCE

Mr. Praneeth vithrana

Mr. Praneeth vithrana

LECTURER - ENGLISH

Mr. Prasanga Mahawatta

Mr. Prasanga Mahawatta

LECTURER - PHYSICS(ENGLISH MEDIUM)

Mr. Priyantha Ranathunga

Mr. Priyantha Ranathunga

LECTURER - PHYSICS

Mr. Ranga Hettige

Mr. Ranga Hettige

LECTURER - CHEMISTRY(ENGLISH MEDIUM)

Mr. Ranjith bandara

Mr. Ranjith bandara

LECTURE - B.STUDY

Mr. Samapath Wickaramarthane

Mr. Samapath Wickaramarthane

LECTURER - ENGINEERING

Mr. Samarajeewa Herath

Mr. Samarajeewa Herath

LECTURER - GRADE 5

Mr. Sameera Singhapura

Mr. Sameera Singhapura

GUEST LECTURER - PHYSICS YEAR JOINED SEPALA - 2012

Mr. Sanaka Vidanage

Mr. Sanaka Vidanage

LECTURER - ACCOUNTS

Mr. Srikantha Edirisinggha

Mr. Srikantha Edirisinggha

LECTURER - MATHEMATICS

Mr. Susantha weerakoon

Mr. Susantha weerakoon

LECTURER - ENGLISH

Mr. Thilak Perara

Mr. Thilak Perara

LECTURE - BIO SYSTEM

Mr. Tony Hasan

Mr. Tony Hasan

GUEST LECTURER - TAMIL YEAR JOINED SEPALA - 2015

Mr. Viraj Liyanage

Mr. Viraj Liyanage

LECTURER - ACCOUNTS

Mr. Wajira patabandige

Mr. Wajira patabandige

LECTURER - COMBINED MATHS(ENGLISH MEDIUM)

Mr. Waruna Devinda

Mr. Waruna Devinda

LECTURER - SCIENCE

Mr. Waruna Samarkoon

Mr. Waruna Samarkoon

LECTURE - CHEMISTRY

Mrs. Darshi dissanayake

Mrs. Darshi dissanayake

LECTURER - PHYSICS

Prabath Gallage

Prabath Gallage

LECTURER

Samurdi amarathunga

Samurdi amarathunga

LECTURER - MATHEMATICS "ENGLISH MEDIUM"